Sueldo de Susana Rodríguez Carballo 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Desenvolvemento Pesqueiro

Salario bruto mensual de Susana Rodríguez Carballo : 4.271,76 euros.

Salario bruto anual de Susana Rodríguez Carballo : 59.804,7 euros.

Desglose del sueldo de Susana Rodríguez Carballo 

Salario base: 56.166,88 euros.
Trienios: 3.637,82 euros.


Cargos actuales de Susana Rodríguez Carballo :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: