Sueldo de Noa Presas Bergantiños

Diputado Ccaa (Parlamento De Galicia)


Diputado

Salario bruto mensual de Noa Presas Bergantiños: 4.572,82 euros.

Salario bruto anual de Noa Presas Bergantiños: 64.019,51 euros.

Desglose del sueldo de Noa Presas Bergantiños

Salario base: 54.849,79 euros.
Complementos: 3.421,68 euros.
Dietas: 5.748,04 euros.


Cargos actuales de Noa Presas Bergantiños:

Diputado

Más sueldos de políticos de otros partidos: