Sueldo de Natàlia Sànchez Dipp

Diputado Ccaa (Parlament De Catalunya)


Diputada

Salario bruto mensual de Natàlia Sànchez Dipp: 3.447,56 euros.

Salario bruto anual de Natàlia Sànchez Dipp: 48.265,84 euros.

Desglose del sueldo de Natàlia Sànchez Dipp

Salario base: 2.871,57 euros.
Complementos: 575,99 euros.


Cargos actuales de Natàlia Sànchez Dipp:

Diputado

Más sueldos de políticos de otros partidos: