Sueldo de Mercedes Rodríguez Moreda

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Pesca, Acuicultura E Innovación Tecnolóxica

Salario bruto mensual de Mercedes Rodríguez Moreda: 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de Mercedes Rodríguez Moreda: 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de Mercedes Rodríguez Moreda

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de Mercedes Rodríguez Moreda:

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: