Sueldo de Maria Mercè Rius Serra

Altos Cargos De Las Ccaa (Generalitat De Catalunya)


Directora General De Qualitat Ambiental I Canvi Climàtic

Salario bruto mensual de Maria Mercè Rius Serra: 5.872,14 euros.

Salario bruto anual de Maria Mercè Rius Serra: 82.209,94 euros.

Desglose del sueldo de Maria Mercè Rius Serra

Salario base: 5.872,14 euros.


Cargos actuales de Maria Mercè Rius Serra:

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: