Sueldo de María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Secretaria Xeral Técnica Consellería Do Mar

Salario bruto mensual de María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade : 4.064,3 euros.

Salario bruto anual de María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade : 56.900,23 euros.

Desglose del sueldo de María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade 

Salario base: 56.166,88 euros.
Trienios: 733,35 euros.


Cargos actuales de María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: