Sueldo de María Cruz Ferreira Costa 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Calidade Ambiental E Cambio Climático

Salario bruto mensual de María Cruz Ferreira Costa : 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de María Cruz Ferreira Costa : 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de María Cruz Ferreira Costa 

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de María Cruz Ferreira Costa :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: