Sueldo de María Amparo González Méndez 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Familia, Infancia E Dinamización Demográfica

Salario bruto mensual de María Amparo González Méndez : 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de María Amparo González Méndez : 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de María Amparo González Méndez 

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de María Amparo González Méndez :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: