Sueldo de Manuel Pillado Quintáns 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Director Xeral Da Asesoría Xurídica Xeral

Salario bruto mensual de Manuel Pillado Quintáns : 4.341,03 euros.

Salario bruto anual de Manuel Pillado Quintáns : 60.774,4 euros.

Desglose del sueldo de Manuel Pillado Quintáns 

Salario base: 56.166,88 euros.
Trienios: 4.607,52 euros.


Cargos actuales de Manuel Pillado Quintáns :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: