Sueldo de Manuel Corredoira López

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Director Xeral De Educación, Formación Profesional E Innovación Educativa

Salario bruto mensual de Manuel Corredoira López: 4.464,44 euros.

Salario bruto anual de Manuel Corredoira López: 62.502,22 euros.

Desglose del sueldo de Manuel Corredoira López

Salario base: 56.166,88 euros.
Trienios: 6.335,34 euros.


Cargos actuales de Manuel Corredoira López:

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: