Sueldo de Josep Rafus Isern

Asesor (Generalitat De Catalunya)


Assessor Per A Les Relacions Amb Governs Locals I El Territori

Salario bruto mensual de Josep Rafus Isern: 4.439,59 euros.

Salario bruto anual de Josep Rafus Isern: 62.154,26 euros.

Desglose del sueldo de Josep Rafus Isern

Salario base: 4.439,59 euros.


Cargos actuales de Josep Rafus Isern:

Asesor

Más sueldos de cargos sin partido: