Sueldo de José María Barreiro Díaz 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Director Xeral Da Función Pública

Salario bruto mensual de José María Barreiro Díaz : 4.258,74 euros.

Salario bruto anual de José María Barreiro Díaz : 59.622,42 euros.

Desglose del sueldo de José María Barreiro Díaz 

Salario base: 56.166,78 euros.
Trienios: 3.455,64 euros.


Cargos actuales de José María Barreiro Díaz :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: