Sueldo de Jesús María Gamallo Aller 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Director Xeral De Relacións Exteriores E Coa Unión Europea

Salario bruto mensual de Jesús María Gamallo Aller : 4.341,03 euros.

Salario bruto anual de Jesús María Gamallo Aller : 60.774,4 euros.

Desglose del sueldo de Jesús María Gamallo Aller 

Salario base: 56.166,88 euros.
Trienios: 4.607,52 euros.


Cargos actuales de Jesús María Gamallo Aller :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: