Sueldo de Francesc-Xavier Miret Corretge

Asesor (Generalitat De Catalunya)


Oficina De Protocol Conselleria Polítiques Digitals I Administració Pública

Salario bruto mensual de Francesc-Xavier Miret Corretge: 4.439,59 euros.

Salario bruto anual de Francesc-Xavier Miret Corretge: 62.154,26 euros.

Desglose del sueldo de Francesc-Xavier Miret Corretge

Salario base: 4.439,59 euros.


Cargos actuales de Francesc-Xavier Miret Corretge:

Asesor

Más sueldos de cargos sin partido: