Sueldo de Francesc D’Assis Sala Pascual

Asesor (Generalitat De Catalunya)


Responsable De Projectes Estratègics

Salario bruto mensual de Francesc D’Assis Sala Pascual: 4.176,22 euros.

Salario bruto anual de Francesc D’Assis Sala Pascual: 58.467,08 euros.

Desglose del sueldo de Francesc D’Assis Sala Pascual

Salario base: 4.176,22 euros.


Cargos actuales de Francesc D’Assis Sala Pascual:

Asesor

Más sueldos de cargos sin partido: