Sueldo de Ferran Fernandez Pinto

Asesor (Generalitat De Catalunya)


Assessor/a Del/de La Conseller/a Empresa I Coneixement En Projectes De Comunicació

Salario bruto mensual de Ferran Fernandez Pinto: 4.698,69 euros.

Salario bruto anual de Ferran Fernandez Pinto: 65.781,66 euros.

Desglose del sueldo de Ferran Fernandez Pinto

Salario base: 4.698,69 euros.


Cargos actuales de Ferran Fernandez Pinto:

Asesor

Más sueldos de cargos sin partido: