Sueldo de Ethel Mª Vázquez Mourelle

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Cuánto ganan los políticos deL PARTIDO POPULARConselleira De Infraestruturas E Vivenda

Salario bruto mensual de Ethel Mª Vázquez Mourelle: 5.297,79 euros.

Salario bruto anual de Ethel Mª Vázquez Mourelle: 74.169,02 euros.

Desglose del sueldo de Ethel Mª Vázquez Mourelle

Salario base: 64.067,04 euros.
Trienios: 10.101,98 euros.


Cargos actuales de Ethel Mª Vázquez Mourelle:

Alto cargo de CA

Más sueldos de políticos del Partido Popular: