Sueldo de David Elvira Martinez

Altos Cargos De Las Ccaa (Generalitat De Catalunya)


Secretari D’Atenció Sanitària I Participació

Salario bruto mensual de David Elvira Martinez: 6.126,36 euros.

Salario bruto anual de David Elvira Martinez: 85.769,1 euros.

Desglose del sueldo de David Elvira Martinez

Salario base: 6.126,36 euros.


Cargos actuales de David Elvira Martinez:

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: