Sueldo de Cecilia Vázquez Suárez 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Xuventude, Participación E Voluntariado

Salario bruto mensual de Cecilia Vázquez Suárez : 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de Cecilia Vázquez Suárez : 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de Cecilia Vázquez Suárez 

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de Cecilia Vázquez Suárez :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: