Sueldo de Blanca García-Señoráns Álvarez 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Relacións Institucionais E Parlamentarias

Salario bruto mensual de Blanca García-Señoráns Álvarez : 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de Blanca García-Señoráns Álvarez : 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de Blanca García-Señoráns Álvarez 

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de Blanca García-Señoráns Álvarez :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: