Sueldo de Belén María do Campo Piñeiro 

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Directora Xeral De Gandaría, Agricultura E Industrias Agroalimentarias

Salario bruto mensual de Belén María do Campo Piñeiro : 4.011,92 euros.

Salario bruto anual de Belén María do Campo Piñeiro : 56.166,88 euros.

Desglose del sueldo de Belén María do Campo Piñeiro 

Salario base: 56.166,88 euros.


Cargos actuales de Belén María do Campo Piñeiro :

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: