Sueldo de Anna Teixido Audet

Asesor (Generalitat De Catalunya)


Gabinet De Relacions Externes I Protocol Vicepresidència I D’Economia I Hisenda

Salario bruto mensual de Anna Teixido Audet: 4.439,59 euros.

Salario bruto anual de Anna Teixido Audet: 62.154,26 euros.

Desglose del sueldo de Anna Teixido Audet

Salario base: 4.439,59 euros.


Cargos actuales de Anna Teixido Audet:

Asesor

Más sueldos de cargos sin partido: