Sueldo de Almudena Chacón Pichel

Altos Cargos De Las Ccaa (Xunta De Galicia)


Interventora Xeral Da Comunidade Autónoma

Salario bruto mensual de Almudena Chacón Pichel: 4.217,61 euros.

Salario bruto anual de Almudena Chacón Pichel: 59.046,48 euros.

Desglose del sueldo de Almudena Chacón Pichel

Salario base: 56.166,78 euros.
Trienios: 2.879,7 euros.


Cargos actuales de Almudena Chacón Pichel:

Alto cargo de CA

Más sueldos de cargos sin partido: